Kiezen voor hbo of wo?

Hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo)?

Twijfel je tussen een hbo- of wo-opleiding? Wil jij weten wat de verschillen zijn tussen het onderwijs op hbo niveau en het onderwijs op universitair niveau? Om een bewuste keuze te kunnen maken, heeft NHTV de verschillen op een rijtje gezet. Ook hebben we een test ontwikkeld waarmee je kunt onderzoeken wat voor soort onderwijs het beste bij je past.

Naar de hbo-wo test

Verschillen hbo en universiteit

Het grootste verschil tussen hbo en universiteit is de lesstof en de manier van lesgeven.

Hbo

Op het hbo worden studenten opgeleid voor een (duidelijk) beroep en wordt vooral het toepassen van bestaande kennis gebruikt. Op het hbo wordt gewerkt vanuit een probleemstelling waarvoor één of meerdere oplossingen worden gezocht. Studenten werken vaak in projectgroepen en zoeken samen in de theorie naar mogelijke oplossingen. De opgedane kennis wordt direct toegepast in de praktijk. Het opdoen van praktijkervaring door verplichte stages is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Universiteit

Op de universiteit leren studenten op de eerste plaats wetenschappelijk denken. Het kritisch bekijken van verschillende theorieën, vragen stellen, leren in grotere verbanden te denken, veel stof eigen maken en zelfstandig nieuwe kennis vergaren, is de manier van werken. Tijdens een wetenschappelijke studie wordt niet standaard uitgegaan van een bestaand probleem, maar wordt onderzocht hoe een probleem ontstaan is. Meerdere theorieën worden vergeleken en geanalyseerd waaruit verschillende oplossingen komen. Een wetenschappelijke studie richt zich minder op het opleiden voor een bepaald beroep en heeft optionele stages. 

De belangrijkste verschillen in een overzicht:

HboUniversiteit
Praktijkgericht met een duidelijk beroepsbeeld (opdrachten bij organisaties)Theoretisch- en onderzoeksgericht (abstracte opdrachten)
Toepassen van bestaande kennis in praktijkOntwikkelen van nieuwe kennis
Competentiegericht lerenVakgericht leren
Veel contacturen, persoonlijke benaderingMinder contacturen, veel zelfstudie
Vaak groepsgewijs werkenVeel zelfstandig werken
Gestructureerd onderwijsPersoonlijke invulling studieprogramma
Monitoring studievoortgang, begeleidingWeinig tot geen begeleiding
Meerdere verplichte stages Optionele (afstudeer)stages
Studieduur 4 jaar voor bachelor, 3 jarige trajecten voor vwo’ers mogelijkStudieduur 4 jaar, incl. 1-jarige master
Afronding met bachelordiplomaAfronding met masterdiploma