Congressen en symposia

Congressen en symposia geven ons de mogelijkheid goede voorbeelden met elkaar te delen. Ook zijn deze bijeenkomsten een prima manier om inspiratie op te doen en om al discussiërend de eigen gedachten verder te vormen.

Ieder jaar organiseert NHTV een aantal congressen en symposia in huis, maar ook daarbuiten leveren we graag een actieve bijdrage aan congressen en symposia op onze kennisdomeinen.

Bent  u op zoek naar een spreker of wilt u een congres of symposium bij NHTV of in samenwerking met NHTV organiseren, neem dan contact op met communicatie@nhtv.nl.