Academie voor Toerisme NHTV partner in EU-project op gebied van toekomstbestendig toerisme-onderwijs

De Academie voor Toerisme van NHTV is lead partner in een groot Europees project genaamd 'Next Tourism Generation’ (NTG). De komende periode van vier jaar gaat NHTV samen met 13 andere Europese universiteiten en werkveldpartners aan de slag om de relatie tussen het toerisme-onderwijs in Europa en het werkveld te versterken.

Het doel van het project is om het middelbaar en hoger toeristisch onderwijs in Europa beter af te stemmen op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Hierbij wordt vooral gefocust op digitale, sociaal-culturele en ‘groene’ vaardigheden, op het gebied van bijvoorbeeld online marketing, technologie, duurzaamheid en persoonlijke communicatie.

Rol NHTV

NHTV is als enige Nederlandse onderwijsinstelling bij dit project aangesloten. NHTV is gevraagd te participeren in dit traject vanwege de langjarige ervaring in toerisme-onderwijs en de brede blik op de ontwikkelingen rond opleidingen in dit dynamische werkveld. De rol van NHTV bestaat met name uit het uitvoeren van een Europees onderzoek om de huidige en toekomstige behoeften in de toeristische markt in kaart te brengen en om te bekijken wat het huidige aanbod vanuit opleidingen is op het gebied van sociaal-culturele, digitale en ‘groene’ kennis en vaardigheden.

Naast NHTV bestaat het projectteam nog uit 13 andere Europese organisaties, 7 uit het werkveld (Federturismo Confindustria (Italia), Eurogites (France); IHK Academy Chamber of Commerce (Germany); People 1st (UK); VIMOS (Hungary); CEHAT (Spain)) , 6 universiteiten (Dublin Institute of Technology, University of Sopron (Hungary), Cardiff Metropolitan University, Alicante University, Varna University (Bulgaria)), en ATLAS-Europa, een Nederlandse branche-organisatie voor onderwijsgevenden in toerisme en recreatie.

Uiteindelijk doel van het project is om een inhoudelijke blauwdruk te ontwikkelen voor toeristische opleidingen in Europa om het toerisme-onderwijs bestendig te maken voor de toekomst.

De begroting van dit Erasmusproject is 4 miljoen euro over een periode van vier jaar.