NHTV Campus

NHTV Breda werkt aan de ontwikkeling van een optimale, kwalitatief hoogwaardige en actuele leer- en werkomgeving in de vorm van een campus op locatie Mgr. Hopmansstraat in Breda.

Waarom een campus?

Het idee is dat een campusomgeving uitnodigt elkaar te ontmoeten. Dat biedt dus nog meer mogelijkheden elkaar te inspireren en kennis uit te wisselen. De campus bevordert studie en waardevolle ontmoetingen en het maken van cross-overs. Hiermee draagt de campus bij aan een hoogwaardige internationale uitstraling.

NHTV heeft het klooster naast het huidige hoofdgebouw aangekocht. Op 8 mei 2017 ontvingen we de sleutels van het klooster uit handen van zuster Imelda. Hiermee ontstaat de mogelijkheid alle studenten en medewerkers op één locatie te huisvesten.  De planning is dat het geheel gerestaureerde klooster in september 2018 in gebruik wordt genomen en dat de volledige NHTV Campus in 2020 gerealiseerd is.

Lees meer over de NHTV Campus op campus.nhtv.nl