Elisabeth Minnemann nieuwe bestuursvoorzitter NHTV

Met ingang van 1 april 2018 treedt Elisabeth Minnemann aan als de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van NHTV Breda University of Applied Sciences.

Elisabeth Minnemann was de laatste twee jaar werkzaam als Directeur Internationaal bij de Gemeente Den Haag en was hier onder andere betrokken bij de internationale profilering en positionering van de stad Den Haag.

Van 2009 tot 2015 was zij Directeur bij Hogeschool Rotterdam van opeenvolgend het Instituut voor Managementopleiding en het Instituut voor Bedrijfskunde. Hier werkte zij ondermeer aan een aantal onderwijsinnovaties, ontwikkeling van kenniscentra en het internationaliseringsbeleid van de hogeschool.

Elisabeth Minnemann, geboren in Duitsland, studeerde Psychologie aan de Universiteit Bonn. Daarna werkte ze enige jaren als docent en onderzoeker aan de Universiteit Heidelberg. Hier promoveerde ze in 1993. Vervolgens werkte Minnemann enkele jaren in het bedrijfsleven in Nederland en Maleisië.

Minnemann zal bij NHTV de implementatie van de lange termijn positionering van NHTV, samen met het zittende collegelid Nico van Os, ter hand nemen. Gelet op de eerder geformuleerde ambities komt haar kennis en ervaring hierbij goed van pas. Belangrijk daarbij is het inzetten op kansrijke verbindingen tussen de academies binnen NHTV, het verder uitbouwen van een uitdagend en internationaal studieklimaat op de nieuwe campus en het verder versterken van de band met de (internationale) industrie.

Elisabeth Minnemann: “Ik zie er naar uit om samen met alle betrokkenen van NHTV de ambities verder vorm en inhoud te geven”.

Elies Lemkes, voorzitter van de Raad van Toezicht van NHTV, is ervan overtuigd dat met de nieuwe samenstelling van het College van Bestuur een volgende belangrijke stap gezet is om met alle betrokkenen, zowel binnen als buiten NHTV, hard te blijven werken aan het verstevigen van de unieke positie van NHTV in het (internationale) landschap van hoger onderwijs. Dit om studenten optimaal voor te bereiden op de vraag van de arbeidsmarkt.

Elisabeth Minnemann volgt Hein van Oorschot op, die sinds 2012 bestuursvoorzitter is bij NHTV Breda en per 1 april 2018 afscheid neemt wegens het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd.