RECOVRY: Virtual Reality-therapie voor mensen met een alcoholverslaving

NHTV Breda en Novadic-Kentron (NK) hebben de handen ineen geslagen om te onderzoeken hoe virtual reality technologie kan bijdragen aan het herstel van cliënten na een ontgiftingsproces van alcohol. Het project RECOVRY, wat staat voor RElapse COntrole VR TherapY, onderzoekt hoe cliënten met behulp van (nieuwe) virtual reality technologie hun alcoholafhankelijkheid beter de baas kunnen blijven na ontgifting.

Veilige omgeving

Het doel is om cliënten in de veilige omgeving van de kliniek voor te bereiden op hun terugkeer naar huis en zo de kans op terugval te voorkomen. Op initiatief van geneesheer-directeur dr. Victor Buwalda, vormt Novadic-Kentron (de Brabantse instelling voor verslavingszorg) samen met NHTV (Academie for Digital Entertainment te Breda, expert op het gebied van Virtual Reality technologie) de broedmachine waarbij de vraag centraal staat hoe Virtual Reality in te zetten tijdens de behandeling en het effect ervan te meten. Daarbij worden zowel hulpverleners als cliënten van NK intensief betrokken.

Wat maakt dit project zo bijzonder?

Virtual Reality heeft inmiddels op diverse manieren bewezen dat het behandeleffect bij de toepassing ervan aanmerkelijk verbetert in vergelijking met andere, meer traditionele therapieën. Zo hebben mensen die behandeld worden voor een angststoornis, PTSS, een spinnenfobie en hoogtevrees aangetoond baat bij de behandeling ondersteund door Virtual Reality, mede door het feit dat een situatie virtueel nagebootst kan worden en zeer realistisch aanvoelt. Ook in de verslavingszorg wordt momenteel geëxperimenteerd met Virtual Reality en welke plek het kan innemen in de behandeling.

Wat dit project zo bijzonder maakt is dat cliënten samen met hulpverleners van NK en ontwikkelaars van NHTV meerdere virtuele omgevingen creëren en nabootsen waarin de cliënt onder begeleiding van de hulpverlener  kan toetreden. Er worden een aantal ‘werelden’ gecreëerd: een thuissituatie zoals de eigen woonkamer, een positieve omgeving waar men zich prettig en sterk voelt maar ook een omgeving die stress veroorzaakt en de druk om te gaan gebruiken sterk verhoogd zoals bijvoorbeeld een café.

Het is de bedoeling dat de hulpverlener tijdens de therapie de cliënt begeleidt in het toetreden tot deze verschillende virtuele werelden om hem of haar zo beter grip te leren krijgen op de eigen problematiek. Daardoor krijgt de cliënt meer controle over het eigen herstel.

Testen van prototype

NK heeft NHTV als partner gevonden om in gezamenlijkheid en in opdracht van NK deze interessante en veelbelovende toevoeging aan het behandelarsenaal te onderzoeken. In de komende maanden zal door middel van het testen van een prototype gekeken worden of cliënten inderdaad met behulp van de verschillende virtuele leefwerelden meer grip op hun (alcohol)afhankelijkheid kunnen krijgen. Eind 2018 worden de eerste onderzoeksresultaten verwacht.

Meer informatie over dit project: myrecovry.com