Samenwerking NHTV Breda en Vrijwilligersacademie Breda zorgt voor meer verbinding tussen vrijwilligers

Tweedejaarsstudenten van de opleiding Leisure Management van NHTV Breda hebben in opdracht van de Vrijwilligersacademie Breda drie concepten uitgewerkt om vrijwilligers te versterken en meer aan elkaar te verbinden. De Vrijwilligersacademie biedt voor alle vrijwilligers in Breda cursussen, trainingen en evenementen. De studenten hebben hier projectplannen voor geschreven en deze gepresenteerd aan de opdrachtgever en Bredase wethouder Miriam Haagh.

Wethouder Miriam Haagh, van Zorg, Onderwijs en Dienstverlening, was onder de indruk van de presentaties van de studenten. In de presentaties belichtten de studenten vooral het belang van vrijwilligerswerk en hoe je mensen op een positieve manier en door middel van vrijetijdsactiviteiten aan elkaar kunt verbinden. Denk aan een workshop in samenwerking met een theater of voetbalclub, of een ‘challenge day’ waarbij vrijwilligers met diverse achtergronden elkaar beter leren kennen. Studenten toonden aan veel oog te hebben voor de grote diversiteit in de huidige samenleving en kwamen met veel frisse ideeën om deze verschillen in de maatschappij te overbruggen.

“De projecten die op verzoek van de Vrijwilligersacademie door NHTV zijn uitgewerkt vormen weer een prachtig voorbeeld van de kruisbestuivingen zoals die overal in Breda plaatsvinden”, zei wethouder Miriam Haagh tijdens de bijeenkomst. “Studenten leren op deze manier in de praktijk en tegelijkertijd levert hun denkkracht, creatieve blik en vaak frisse aanpak een enorme meerwaarde voor – in dit geval – de Vrijwilligersacademie. Ik hoop en verwacht dat dergelijke samenwerkingen en verbindingen volop blijven plaatsvinden en alleen maar in omvang groeien.”

Maatschappelijk domein

Arend Hardorff, directeur van Academy for Leisure van NHTV Breda, benadrukte tijdens de bijeenkomst dat vrije tijd niet alleen een sector maar een maatschappelijk domein is. “De vrijetijdssector leent zich bij uitstek om groepen met diverse achtergronden dichter bij elkaar te brengen, maar dit is niet vanzelfsprekend. Studenten hebben in dit project laten zien dat de kracht van vrije tijd zit in het bevorderen van contact tussen mensen.”

De Vrijwilligersacademie Breda heeft een hoop frisse input gekregen van de studenten en gaat de komende tijd aan de slag met het uitwerken van deze ideeën, onder andere binnen het evenement Summer School Breda eind juni. Deze eerste samenwerking tussen de Vrijwilligersacademie Breda en NHTV krijgt een vervolg. Beide partijen zien het belang van de samenwerking tussen onderwijs en maatschappelijke initiatieven.