Designing and Managing Experiences

Gedrag van mensen is vaak gebaseerd op hun ervaringen uit het verleden. Het kennen en herkennen ervan stelt ons in staat om effectieve nieuwe ervaringen te creëren, maar ook om invloed uit te oefenen op de manier waarop mensen handelen in nieuwe situaties. Dit is zeer belangrijk om economische redenen (klantervaringen), maar ook om sociale redenen (overtuigen van mensen binnen onze samenleving).

Designing and Managing Experiences (DME) brengt verschillende NHTV onderzoeksteams samen en levert expertise op het gebied van het meten en creëren van belevenissen, waarbij de ervaring van de klant binnen steeds veranderende situaties centraal staat.

Behoefte aan onderzoek

Werkveldpartijen hebben uitgesproken dat, teneinde de beleving van de klant (beter) te kunnen sturen, dergelijk onderzoek noodzakelijk is. Veel bestaand onderzoek binnen dit gebied is echter beperkt tot het meten van indirecte en ondervonden emoties en gedrag via de cognities van  respondenten.

Neuromarketing

Met NHTV’s gevestigde staat van dienst op het gebied van onderzoek en consultancy, in combinatie met NHTV’s uitgebreide (internationale) netwerk van werkveldcontacten, biedt DME nu direct en objectief inzicht in menselijk gedrag en emoties, op basis van neuromarketing. Hierdoor ontstaan waardevolle kennis en nieuwe inzichten in de wensen van consumenten om richting te kunnen geven aan innovaties op de markt en nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen.

Kennis delen 

Niet alleen zal de DME onderzoeksgroep gebruik maken van het competentiecentrum; dit centrum is ook beschikbaar voor andere (externe) onderzoekers en internationale partnerinstellingen. Naast het concurrentievoordeel voor werkveldpartijen zorgen de gezamenlijke onderzoeksfaciliteiten ook voor meer innovatie en een verbetering van de leerervaringen van studenten. Ook zal er expertise gedeeld worden binnen een breder academisch/wetenschappelijk netwerk.

Labs

De faciliteiten van DME omvatten drie labs. Deze labs zijn uitgerust met een breed spectrum aan innovatieve meetinstrumenten.