Mobile Emotions Lab

Dit lab kan ervaringen in context meten, wat betekent dat real-time en on-site data verzameld kunnen worden van deelnemers. Met het gebruk van draagbare en statische sensoren kunnen we gemakkelijk de biologische reacties op ervaringen met emoties meten zoals galvanische huidreacties en vagale zenuwspanning – op de plaats en het moment waar en wanneer deze ervaringen zich openbaren. Het registeren van de gezichtsuitdrukkingen van deelnemers met GoPro camera’s bijvoorbeeld tijdens hun reizen maakt het mogelijk om hun specifieke emoties en gevoelens te decoderen aan de hand van hun gezichtsuitdrukkingen in die specifieke context. Dit kan op aanvraag op maat gemaakt worden om hun concurrentievoordeel van het beheren van ervaringen van klanten te vergroten.