Technology Lab

Dit Lab maakt integratie van creatie en testen mogelijk, dan wel meten tijdens het testen en observeren tijdens het afspelen. Vanwege tijdgebrek en om redenen van rendementoplevering zien het werkveld en stakeholders een toegenomen behoefte om de tijdskloof tussen het creeëren van concepten, ontwikkelen van innovatieve ideeën en testen (van concepten) te verminderen. Het Lab produceert materiaal van hoge kwaliteit binnen de relevante context van de ervaring en kan zelfs grote onderzoekspopulaties testen.

Dit Lab meet en test ook emotionele reacties en direct lichamelijke reacties van gebruikers via eye-tracking technologie en EEG-metingen door middel van positie- en biometrische apparatuur. Het Technologie Lab behelst zowel emotionele aspecten van de gebruikerservaring als interactie door/via betrouwbare en experimentele instrumenten. Dit pakt de gebruikerservaring vanaf de allereerste blootstelling aan welke context dan ook, en maakt het analyseren van prestatiegedrag mogelijk, verschaft nauwkeurige metingen van systeeminteractie en -perceptie en past inzichten toe in de gebruikte materialen.

Op basis van onderzoeksresultaten is het mogelijk om oplossingen aan te dragen en concrete acties, producten en diensten voor te stellen die belangrijk zijn voor partners uit het bedrijfsleven en de maatschappij.