Advies- en Innovatiecentrum SLM

Het Advies- en Innovatiecentrum Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit (AIC SLM) is onderdeel van de Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit.

Doel

AIC SLM is gestart op 1 januari 2009 om kennisontwikkeling en -circulatie te bevorderen voor de academie en voor het werkveld. De focus ligt op het testen, toepassen en zinvol verdiepen van kennis en wetenschap in de praktijk. Het AIC SLM heeft als speciale missie: hoogwaardige kennis en/of wetenschap bereikbaar maken voor het MKB.

Activiteiten

Het AIC SLM bundelt initiatieven vanuit onderwijs, overheid en ondernemers op het gebied van logistiek, verkeer en planologie. Het centrum verzorgt trainingen voor overheid en bedrijfsleven, voert adviesopdrachten uit, doet onderzoek en functioneert als kennisplatform.

Contact

Advies- en Innovatiecentrum Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit
Nancy Bastiaansen
Postbus 3917
4800 DX Breda
T +31 (0)76 533 2645
E bastiaansen.n@nhtv.nl