People and Goods on the Move

People and Goods on the Move (P&GotM) slaat een brug tussen NHTV onderzoekers en besluitvormers, waaronder politici, managers, wetenschappers, docenten en NGO’s, en helpt deze partijen om te gaan met voortdurende veranderingen in de bredere ‘ecosystemen’ van mobiliteit, transport, logistiek en ICT.

Nieuwe technologie 

Transport is een van de meest hardnekkige duurzaamheidsproblemen in Europa en de wereld. De groei ervan overtreft de vooruitgang die men probeert te bewerkstelligen als het gaat om duurzamere verkeersoplossingen, zowel milieutechnisch als maatschappelijk. Het tempo waarop nieuwe ideeën en technologie geïntroduceerd worden is razend, waardoor het steeds moeilijker wordt voor besluitvormers en het werkveld om de effecten en mogelijkheden van deze nieuwe technologieën en infrastructuren volledig te begrijpen, evenals de risico’s ervan voor het milieu en de samenleving.

Zullen drones onze post rondbrengen? Zullen persoonlijke luchtvaartuigen het overnemen van auto’s, in een poging om capaciteitsproblemen op de weg te temperen? Of worden het biobrandstoffen en elektrische vliegtuigen die ervoor gaan zorgen dat het  luchttransport klimaatneutraler wordt?

Kennis delen 

P&GotM voorziet het werkveld van betrouwbare informatie en relevante expertise over actuele onderwerpen, wat noodzakelijk is om fabels (waarmee uitvindingen en innovaties vaak omgeven worden) van feiten te onderscheiden. P&GotM kan besluitvormers helpen om te manoeuvreren tussen feiten en fabels en daarmee te werken aan een betere wereld voor iedereen.