Expertises

Sustainable Transport & Tourism

Binnen dit thema is ons doel bij te dragen aan het begrijpen van milieueffecten van toerisme en de toeristische sector en gebaseerd op deze kennis de sector te ondersteunen bij de overgang naar duurzame ontwikkeling. Een van de belangrijkste problemen die duurzame ontwikkeling van toerisme in de weg staat is haar bijdrage aan klimaatverandering. Daarom zijn wij via dit onderzoek expert geworden in methoden om uitstoot van broeikasgassen te onderzoeken en meten, met name de uitstoot van koolstof van toerisme, en hoe deze te vermijden, door bijvoorbeeld praktijken om koolstof te beheren. Binnen duurzaamheid hangen veel problemen samen en daarom zijn onze onderzoekers ook betrokken bij onderzoek naar andere milieuproblemen zoals het gebruik van (niet-duurzame) middelen, ruimtelijke ontwikkelingen op bestemmingen, effecten op ecosystemen en de natuur, lokale geluidsoverlast, luchtkwaliteit en problemen met betrekking tot waterkwaliteit/kwantiteit en effecten van achteruitgang van het milieu op toeristenstromen.

Wij benaderen dit onderzoek multidisciplinair, waarbij onderzoek op het gebied van toerisme en transport en geografie gecombineerd worden met milieu- en gedragswetenschappen waaronder zakelijk gedrag en bestuur.

Onze experts & contactpersonen: Paul PeetersEke EijgelaarChrista Barten
Meer: www.cstt.nl  

Imagineering & Business Design

Dr. Diane Nijs, nijs.d@nhtv.nl

In een sterk transparante kenniseconomie zijn mensen steeds meer op zoek naar authenticiteit, identiteit, betekenis en beleving. Dit biedt volop perspectieven voor uw organisatie of bedrijf als u innovatie niet schuwt. Deze ontwikkeling vraagt om een andere bedrijfslogica: een logica van openheid, interactie en co-creatie. De onderzoeksgroep doet onderzoek en adviseert bedrijven en organisaties hoe zij vanuit het belevingsperspectief continu kunnen innoveren en fascineren. Zowel in de creatieve industrie als daarbuiten. Nijs: ‘De échte beweegredenen van consumenten en werknemers verliezen we vaak uit het oog, evenals de magie van de eigen organisatie. Het lectoraat helpt bedrijven te transformeren naar betekenisvolle en creatieve organisaties die het spel op een andere manier durven spelen.’ De onderzoeksgroep werkt wereldwijd samen met partners en professors en ontwikkelde een (executive) Master in Imagineering.

Lees meer over Diane Nijs

Serious Games

Dr. Igor Mayer
Het ‘Serious Games’ onderzoeksgebied heeft als titel ‘Playful Organisations & Learning Systems’.  Het heeft als ambitie het vormgeven en bestuderen van de impact van games – de  concepten, principes en achterliggende technologie ervan – op teamprestaties, organisatie-effectiviteit, en management van complexe systemen, in het belang van de samenleving.

Een voorbeeld van zo'n complex systeem waarbij serious gaming voor allerlei soorten doeleinden kan worden ingezet is Maritime Spatial Planning. Daarom zijn we partner van

waarbij het simulatie gameplatform MSP Challenge is ontworpen, ontwikkeld en toegepast voor verschillende doeleinden.

Lees meer over Igor Mayer

Duurzaamheid

Duurzaamheid in logistiek heeft voornamelijk te maken met het milieuvriendelijker maken van vervoerswijzen, of met andere woorden, het gebruik van meer intermodale vervoersalternatieven. Ondertussen heeft innovatie in de transportsector geleid tot het concept van synchromodaliteit. Daarnaast heeft duurzaamheid in onze benadering ook een economische component, dat wil zeggen het tot stand brengen van economisch levensvatbare organisaties. NHTV heeft diverse projecten uitgevoerd waarbij vanuit een kwaliteitsaanpak door middel van bijvoorbeeld lean, 6-sigma en key performance indicatoren bedrijven structureel zijn geholpen.

Supply chain management

Supply chain management gaat niet alleen over verticale samenwerking (binnen de keten), maar ook over horizontale samenwerking (tussen verschillende ketens). Daarbinnen is er ook focus op distributie en warehousing. De ontwikkelingsagenda voor de toekomst richt zich op het zogenaamde 4C concept. Het 4C concept staat voor ‘Cross Chain Control Centres’. Dit concept vereist ICT innovaties welke een grote rol in deze ontwikkeling spelen. De aandachtsgebieden synchromodaliteit en 4C zijn afgestemd op de agenda van Dinalog. Dinalog is het topinstituut (voor onderzoek) binnen Nederland op het gebied van logistiek en is gevestigd in Breda.