Projecten: deze innovaties gingen u voor

NHTV is betrokken bij verschillende innovatieve en toonaangevende projecten op het gebied van People and Goods on the Move. Drie recente voorbeelden van wat we hebben gerealiseerd:

  • Om ontwerpprocessen meer gevoel mee te geven is een simulatietool van fietsgedrag en –ervaringen ontwikkeld, genaamd CycleSpecs. Met deze fietssimulator bootsen wij het ontwerp in virtual reality na, waarmee een bewoner of bestuurder zelf de toekomstige situatie (drukte, omgeving, snelheid) ervaart. Dit vergroot het draagvlak bij stakeholders en draagt bij aan een effectiever en efficiënter proces (dus tijdswinst). Deze tool wordt verder ontwikkeld onder de naam The Urban Future.
  • NHTV is recent een samenwerking aangegaan met het Researchlab Automated Driving Delft. Dit fieldlab is uniek in de wereld. RADD en NHTV doen gezamenlijk onderzoek naar het effect van autonome voertuigen op de omgeving. Het lab biedt voor NHTV en haar partners een unieke mogelijkheid om onderzoek te doen naar de verkeerskundige, ruimtelijke, logistieke, milieukundige en gedragskundige effecten van autonome voertuigen.
  • Een mooie case als het gaat om het verbeteren van de efficiency in bedrijfsprocessen is de toepassing van virtual reality in de logistieke sector. In samenwerking met de bekende logistieke dienstverlener Kuehne+Nagel hebben wij een game ontwikkeld, waarmee tijdelijke warehouse medewerkers voor de indiensttreding worden getraind via virtual reality. Hierdoor weten zij op de eerste werkdag direct waar ze moeten zijn en hoe de procedures lopen. Dat verkort de inwerktijd, vergroot de productiviteit en levert dus meer omzet op. Uiteindelijk is deze innovatieve ontwikkeling binnen NHTV Business verder uitgewerkt onder de naam Logistic Workx.