Een dynamische organisatie

In de organisatie legt NHTV nadruk op de verbinding met de beroepspraktijk en op ondernemende en business-georiënteerde activiteiten. De ramen open, kijken en luisteren naar de werkvelden, speuren naar vernieuwende crossovers, internationaal gericht zijn, maatschappelijk verantwoorde en duurzame keuzes maken. We verwachten van medewerkers dat zij over de grenzen van de opleiding, dienst of academie heen kijken en samen optrekken.

De kracht van NHTV ligt in de cultuur die ruimte biedt voor professionele ontwikkeling en die als ambitieus en inspirerend wordt ervaren. Die kracht willen we ook benutten om meer outputgericht te gaan werken, duurzame inzetbaarheid van medewerkers te realiseren en de processen binnen de organisatie te optimaliseren. Daarbij leggen we ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de medewerker om de eigen ontwikkeling vorm te geven en bij te dragen aan de ambitieuze doelstellingen van NHTV.

Om bovenstaande mogelijk te maken, kent NHTV een horizontale organisatiestructuur.