Geschiedenis

In vogelvlucht

De ‘roots’ van NHTV gaan terug naar 1966, het jaar waarin het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme (NWIT) wordt opgericht in Breda. De speerpunten van dit instituut zijn toerisme, recreatie, talen en economie. In 1987 fuseert het NWIT met de Verkeersakademie Tilburg (VAT), opgericht in 1972, en wordt het Nationale hogeschool voor toerisme en verkeer (NHTV). In de jaren die volgen, groeit het opleidingenaanbod en wordt NHTV een themahogeschool. Het onderwijs wordt steeds internationaler en dat is in 2001 aanleiding voor een nieuwe naam: NHTV internationale hogeschool Breda. 'NHTV' is vanaf dit moment geen afkorting meer, maar een merknaam. In 2009 en 2010 zijn wetenschappelijke bachelors op het gebied van toerisme en vrije tijd ontwikkeld en daarmee is NHTV niet uitsluitend meer een hogeschool. De naam is veranderd in NHTV internationaal hoger onderwijs Breda.

1963: Toerist Officier

NWIT, een school die opleidt tot 'Toerist Officier'

Een school die opleidt tot ‘Toerist Officier’. Dat is in 1963 het idee van de heer Sliepen, directeur van de Bredase VVV. Er moest een nationaal wetenschappelijk instituut komen dat zou bestaan uit een researchafdeling en een opleiding. Omdat de school nieuw van opzet is, wordt het lesmateriaal vooral verkregen door eigen research.

 Opening NWIT

1966: Eerste college

Het NWIT in Breda start met de lessen

De Stem schreef op 6 september 1966: 'Het Nederlandse Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme (NWIT) in Breda is gisteren begonnen met de lessen. Ter gelegenheid geeft de directeur, dr. L. van Egeraat, een openbare les in café 't Zuid aan de Grote Markt in Breda over het thema ‘Recreatie in Noord-Brabant'. Drie weken na die eerste lesdag wordt studentenvereniging Phileas Fogg opgericht. En die reist anno nu nog steeds mee! Het NWIT start met 58 studenten en 12 medewerkers en duurt twee jaar en drie maanden. In 1972 wordt de studieduur verlengd tot drie jaar, in 1986 wordt de studie met nog een jaar verlengd.

Phileas Fogg

1972: VAT

De Verkeersakademie Tilburg (VAT) gaat van start

De Verkeersakademie Tilburg start in 1972 met 90 studenten, 9 medewerkers en 1 opleiding. Verkeerskunde dus. Het VAT is vernieuwend in haar opleiding Verkeerskunde door techniek, mens en maatschappij te laten samengaan. Het onderwijs is modern opgezet met veel projecten en praktijk in de opleiding.

VAT

1975: X, Y, Z

NWIT verandert de studierichtingen

In 1975 verandert het NWIT de studierichtingen. Uit Z (recreatie en planologie) komt de recreatie-economische (RE) en de recreatie-sociologische (RS) richting voort. Y (inkomend toerisme) wordt opgesplitst in TEY (toerisme-economisch inkomend) en TSY (toerisme-sociologisch inkomend). Uit X (reisorganisatie) ontstaat TEX (toerisme-economisch uitgaand) en TSX (toerisme-sociologisch uitgaand). Weer later volgen X, Y-BOP, Y-MAN, Y-PRV en Z. Academies, opleidingen en richtingen blijven in beweging. Ontdek het op deze site!

1977: Sibeliuslaan

NWIT verhuist naar de Sibeliuslaan

In 1977 verhuist het NWIT naar een nieuw gebouw. De vroegere locaties aan de Etnastraat, de Haagweg en de Karnemelkstraat steken schril af tegen het optrekje aan de Sibeliuslaan in de Bredase Goudkust.

Etnastraat
Haagweg
Karnemelkstraat
Sibeliuslaan

 

1978: VAT viert feest

De Verkeersakademie breidt uit

De Verkeersakademie krijgt er de opleiding Ruimtelijke ordening en planologie bij. En in 1980 volgt Logistiek en technische vervoerskunde.

1986: NWIT groeit

In 1986 wordt het opleidingenaanbod van het NWIT uitgebreid

In 1986 wordt het opleidingenaanbod van het NWIT uitgebreid met de opleiding Nationaal Gids, die in samenwerking met het werkveld tot stand komt. In 1989 komt daar Kort-hbo toerisme en recreatie bij, tot eind 2005 een tweejarige toeristische opleiding.

1987: Fusie

Op 1 augustus 1987 gaan het NWIT en de VAT samen

Op 1 augustus 1987 gaan het NWIT en de VAT samen verder onder de naam Nationale hogeschool voor toerisme en verkeer, al snel afgekort tot NHTV. Pas in 1994 komen de fusiepartners fysiek samen op locatie Mgr. Hopmansstraat 1 in Breda. Op locatie Sibeliuslaan wordt de opleidig Kort-hbo toerisme en recreatie ondergebracht.

1990: Masters

NHTV biedt eerste master aan

De eerste stap in het aanbieden van masteropleidingen wordt gezet in 1990 met de Master in European Tourism Management. In 1994 wordt het opleidingenaanbod uitgebreid met de opleiding Vrijetijdskunde, later omgedoopt tot Vrijetijdsmanagement. In 2001 volgen Hoger hotelonderwijs en Logistiek en economie.

2001: Internationaal

Nationaal wordt internationaal

Als gevolg van de internationale positionering wordt in september 2001 de naam van de hogeschool gewijzigd in NHTV internationale hogeschool Breda. NHTV is niet langer een afkorting maar een merknaam. Engelstalig onderwijs wordt meer regel en minder uitzondering.

2002: Bloei

Nieuwe bachelors en masters

In 2002 zijn Facility management en International Media and Entertainment Management de nieuwkomers. In 2004 volgt Functiegericht toerisme en recreatie als opvolger van Kort-hbo. In september 2006 starten International Game Architecture and Design en de masteropleidingen Imagineering en Tourism Destination Management.

2006: Re-connect!

Op 25 november 2006 wordt het 40-jarig bestaan van NHTV gevierd

Op 25 november 2006 wordt het 40-jarig bestaan van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda groots gevierd met de reünie 'Re-connect!'. Circa 3.000 oud-studenten en
(oud-)medewerkers maken van de mogelijkheid gebruik om te re-connecten.

re-connect

2009: NHTV koploper

Start wetenschappelijke bachelors

In 2009 start NHTV met de ontwikkeling van twee wetenschappelijke bacheloropleidingen: Bachelor of Science Leisure Studies en Bachelor of Science Tourism. Vanaf nu kunnen studenten aan NHTV ook academisch onderwijs volgen. NHTV is de eerste hogeschool in Nederland die zowel hbo- als wo-bachelors aanbiedt.

2012: Academische hogeschool

Op weg naar de eerste academische master

Vanaf september 2012 kunnen studenten met een hbo-diploma een academische premaster Leisure Studies volgen aan NHTV. Deze premaster werd voorheen verzorgd door Tilburg University. De start van deze premaster is voor NHTV weer een stap in de richting van ‘Academische hogeschool’. Een volgende stap is in voorbereiding; NHTV is voornemens de academische master Leisure Studies over te nemen van Tilburg University.

2014: Eerste academische master een feit

Start academische master Leisure Studies

In september 2014 is gestart met de academische master Leisure Studies in samenwerking met Tilburg University.

Anno nu

NHTV telt zo'n 7.700 studenten uit meer dan 60 landen!

NHTV Breda heeft vier locaties in Breda, zo'n 7.700 studenten uit meer dan 60 landen en biedt hoger onderwijs op het gebied van:

  • Games & Media
  • Hotel
  • Facility
  • Logistiek
  • Built environment
  • Toerisme & Leisure

NHTV is en blijft sterk internationaal georiënteerd en ontwikkelt onderwijs en kennis vanuit de thema’s cross-cultural understanding, social responsibility, imagineering en ondernemerschap.

De strategische doelstelling voor 2017 is NHTV door te ontwikkelen tot een ondernemende en business-georiënteerde hogeronderwijsinstelling die op basis van de hoge kwaliteit van onderwijs en kennisontwikkeling wordt beschouwd als internationaal gerenommeerde kennisinstelling.

Discover your Campus

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda werkt aan de ontwikkeling van een optimale, kwalitatief hoogwaardige en actuele leer- en werkomgeving in de vorm van een campus op locatie Mgr. Hopmansstraat in Breda. Het hoofdgebouw van NHTV staat aan de Mgr. Hopmansstraat in Breda. Daarnaast staat een prachtig monumentaal gebouw. Dit kloostergebouw maakt in de toekomst onderdeel uit van de NHTV Campus. En dan wordt het ineens mogelijk om alle opleidingen van NHTV op één centrale plek in Breda aan te bieden. Het is een grootschalig project dat een aantal jaren gaat duren. Je leest er alles over op campus.nhtv.nl.