Geschiedenis

Van 1966 tot nu: ons verhaal

De ‘roots’ van NHTV gaan terug naar 1966, het jaar waarin het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme (NWIT) wordt opgericht in Breda. De speerpunten van dit instituut zijn toerisme, recreatie, talen en economie. In 1987 fuseert het NWIT met de Verkeersakademie Tilburg (VAT), opgericht in 1972, en wordt het Nationale hogeschool voor toerisme en verkeer (NHTV).

In de jaren die volgen, groeit het opleidingenaanbod en wordt NHTV een themahogeschool. Het onderwijs wordt steeds internationaler en dat is in 2001 aanleiding voor een nieuwe naam: NHTV internationale hogeschool Breda. 'NHTV' is vanaf dit moment geen afkorting meer, maar een merknaam. In 2009 en 2010 zijn wetenschappelijke bachelors op het gebied van toerisme en vrije tijd ontwikkeld en daarmee is NHTV niet uitsluitend meer een hogeschool. De naam is veranderd in NHTV Breda University of Applied Sciences.

In het collegejaar 2016-2017 vierde NHTV Breda haar 50e verjaardag en vanaf 1 september 2018 gaat zij verder onder de naam: Breda University of Applied Sciences. De internationale instelling in Breda telt inmiddels zo’n 7.000 studenten uit meer dan 100 landen en bijna 30.000 alumni.

Anno nu

Een nieuwe naam en een nieuwe strategie!

In het eerste jaar van de nieuwe strategieperiode (2018-2021) gaat NHTV Breda per 1 september 2018 verder onder een nieuwe naam: Breda University of Applied Sciences. NHTV krijgt niet alleen een nieuwe naam. We hebben ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl ontwikkeld, in overeenstemming met onze positioneringsdoelen. De nieuwe naam, en ook de nieuwe huisstijl, wordt officieel per 1 september 2018 doorgevoerd.

NHTV will have a new name as from September 2018: Breda University of Applied Sciences

2017: Start verbouw klooster

On our way to a new campus...

Na jaren van planvorming, ontwerp en aanbesteding is in mei 2017 een start gemaakt met de verbouw van het klooster dat onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe campus. In september 2018 starten de opleidingen Hotel, Facility en Toerisme in het klooster. Een jaar later, in september 2019, is de nieuwe campus klaar en zijn alle opleidingen gehuisvest op één centrale locatie in Breda. De opleidingen Games, Media, Logistiek, Built Environment en Leisure hebben dan hun intrek genomen in de twee overige, compleet gerenoveerde, campusgebouwen.

Lees meer over de campusontwikkeling van NHTV Breda op campus.nhtv.nl.

2016: NHTV Breda viert 50e verjaardag

Opening academische jaar in Grote Kerk Breda

NHTV Breda vierde in het collegejaar 2016-2017 haar 50-jarig jubileum met diverse activiteiten, waaronder de NHTV Festival Week. Hoogtepunten waren de ceremoniële overdracht van de sleutel van het klooster, dat onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe campus, de Experience Tour voor het werkveld en het alumnifeest. Speciaal voor deze gelegenheid is er een jubileumboek (pdf) gemaakt.

omslag NHTV jubiluemboek 1966-2016

2014: Eerste academische master een feit

Start academische master Leisure Studies

In september 2014 is gestart met de academische master Leisure Studies in samenwerking met Tilburg University.

2012: Academische hogeschool

Op weg naar de eerste academische master

Vanaf september 2012 kunnen studenten met een hbo-diploma een academische premaster Leisure Studies volgen aan NHTV. Deze premaster werd voorheen verzorgd door Tilburg University. De start van deze premaster is voor NHTV weer een stap in de richting van ‘Academische hogeschool’. Een volgende stap is in voorbereiding; NHTV is voornemens de academische master Leisure Studies over te nemen van Tilburg University.

2009: NHTV koploper

Start wetenschappelijke bachelors

In 2009 start NHTV met de ontwikkeling van twee wetenschappelijke bacheloropleidingen: Bachelor of Science Leisure Studies en Bachelor of Science Tourism. Vanaf nu kunnen studenten aan NHTV ook academisch onderwijs volgen. NHTV is de eerste hogeschool in Nederland die zowel hbo- als wo-bachelors aanbiedt.

2006: Re-connect!

Op 25 november 2006 wordt het 40-jarig bestaan van NHTV gevierd

Op 25 november 2006 wordt het 40-jarig bestaan van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda groots gevierd met de reünie 'Re-connect!'. Circa 3.000 oud-studenten en (oud-)medewerkers maken van de mogelijkheid gebruik om te re-connecten.

2002: Bloei

Nieuwe bachelors en masters

In 2002 zijn Facility management en International Media and Entertainment Management de nieuwkomers. In 2004 volgt Functiegericht toerisme en recreatie als opvolger van Kort-hbo. In september 2006 starten International Game Architecture and Design en de masteropleidingen Imagineering en Tourism Destination Management.

2001: Internationaal

Nationaal wordt internationaal

Als gevolg van de internationale positionering wordt in september 2001 de naam van de hogeschool gewijzigd in NHTV internationale hogeschool Breda. NHTV is niet langer een afkorting maar een merknaam. Engelstalig onderwijs wordt meer regel en minder uitzondering.

1990: Masters

NHTV biedt eerste master aan

De eerste stap in het aanbieden van masteropleidingen wordt gezet in 1990 met de Master in European Tourism Management. In 1994 wordt het opleidingenaanbod uitgebreid met de opleiding Vrijetijdskunde, later omgedoopt tot Vrijetijdsmanagement. In 2001 volgen Hoger hotelonderwijs en Logistiek en economie.

1987: Fusie

Op 1 augustus 1987 gaan het NWIT en de VAT samen

Op 1 augustus 1987 gaan het NWIT en de VAT samen verder onder de naam Nationale hogeschool voor toerisme en verkeer, al snel afgekort tot NHTV. Pas in 1994 komen de fusiepartners fysiek samen op locatie Mgr. Hopmansstraat 1 in Breda. Op locatie Sibeliuslaan wordt de opleidig Kort-hbo toerisme en recreatie ondergebracht.

1986: NWIT groeit

In 1986 wordt het opleidingenaanbod van het NWIT uitgebreid

In 1986 wordt het opleidingenaanbod van het NWIT uitgebreid met de opleiding Nationaal Gids, die in samenwerking met het werkveld tot stand komt. In 1989 komt daar Kort-hbo toerisme en recreatie bij, tot eind 2005 een tweejarige toeristische opleiding.

1978: VAT viert feest

De Verkeersakademie breidt uit

De Verkeersakademie krijgt er de opleiding Ruimtelijke ordening en planologie bij. En in 1980 volgt Logistiek en technische vervoerskunde.

1977: Sibeliuslaan

NWIT verhuist naar de Sibeliuslaan

In 1977 verhuist het NWIT naar een nieuw gebouw. De vroegere locaties aan de Etnastraat, de Haagweg en de Karnemelkstraat steken schril af tegen het optrekje aan de Sibeliuslaan in de Bredase Goudkust.

Etnastraat
Haagweg
Karnemelkstraat
Sibeliuslaan

1975: X, Y, Z

NWIT verandert de studierichtingen

In 1975 verandert het NWIT de studierichtingen. Uit Z (recreatie en planologie) komt de recreatie-economische (RE) en de recreatie-sociologische (RS) richting voort. Y (inkomend toerisme) wordt opgesplitst in TEY (toerisme-economisch inkomend) en TSY (toerisme-sociologisch inkomend). Uit X (reisorganisatie) ontstaat TEX (toerisme-economisch uitgaand) en TSX (toerisme-sociologisch uitgaand). Weer later volgen X, Y-BOP, Y-MAN, Y-PRV en Z. Academies, opleidingen en richtingen blijven in beweging. Ontdek het op deze site!

1972: VAT

De Verkeersakademie Tilburg (VAT) gaat van start

De Verkeersakademie Tilburg start in 1972 met 90 studenten, 9 medewerkers en 1 opleiding. Verkeerskunde dus. Het VAT is vernieuwend in haar opleiding Verkeerskunde door techniek, mens en maatschappij te laten samengaan. Het onderwijs is modern opgezet met veel projecten en praktijk in de opleiding.

VAT

1966: Eerste college

Het NWIT in Breda start met de lessen

De Stem schreef op 6 september 1966: 'Het Nederlandse Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme (NWIT) in Breda is gisteren begonnen met de lessen. Ter gelegenheid geeft de directeur, dr. L. van Egeraat, een openbare les in café 't Zuid aan de Grote Markt in Breda over het thema ‘Recreatie in Noord-Brabant'. Drie weken na die eerste lesdag wordt studentenvereniging Phileas Fogg opgericht. En die reist anno nu nog steeds mee! Het NWIT start met 58 studenten en 12 medewerkers en duurt twee jaar en drie maanden. In 1972 wordt de studieduur verlengd tot drie jaar, in 1986 wordt de studie met nog een jaar verlengd.

Phileas Fogg

1963: Toerist Officier

NWIT, een school die opleidt tot 'Toerist Officier'

Een school die opleidt tot ‘Toerist Officier’. Dat is in 1963 het idee van de heer Sliepen, directeur van de Bredase VVV. Er moest een nationaal wetenschappelijk instituut komen dat zou bestaan uit een researchafdeling en een opleiding. Omdat de school nieuw van opzet is, wordt het lesmateriaal vooral verkregen door eigen research.

 Opening NWIT