Governance

NHTV wil voldoen aan vastgestelde waarden en is bereid zich transparant en doelgericht te verantwoorden naar haar omgeving. Haar waarden liggen vast in een aantal reglementen en statuten. De verantwoording vindt plaats door onder andere het jaarverslag. Voor de verantwoording volgt NHTV de principes van de Branchecode governance hogescholen.

Verantwoording

Omgeving

Verticale externe verantwoording

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verticale interne verantwoording

Raad van Toezicht

Horizontale externe verantwoording

Werkveldcommissies en lokale overheden

Horizontale interne verantwoording

Medezeggenschapschapsraad, medewerkers en studenten