Regelgeving en Loket Rechtsbescherming

NHTV wil zich niet alleen verantwoorden naar haar omgeving, maar ook de veiligheid van studenten en medewerkers borgen, duidelijkheid verschaffen over procedures en mogelijkheden bieden om bezwaar te maken tegen een beslissing. Daarom nemen we een aantal regels en reglementen in acht.

Ook voor aankomende studenten zijn rechten vastgelegd in reglementen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Regeling aanmelding en inschrijving en de Regeling geschillenadviescommissie. Eenmaal student aan NHTV, zijn naast de bovengenoemde regelingen, de meest belangrijke reglementen het Studentenstatuut, Regeling klachten ongewenst gedrag, Reglement van Orde van Beroep voor de examens en het Onderwijs en examenregeling (OER).

Alle reglementen en statuten zijn te vinden op NHTV’s intranet.

Loket Rechtsbescherming

Het Loket Rechtsbescherming is door NHTV Breda ingericht om (aankomende) studenten te ondersteunen bij het indienen van een klacht, bezwaar of beroep.

Het loket helpt je bij het vinden van de juiste route indien je het niet eens bent met:

  • de manier waarop je bent behandeld door een student of NHTV medewerker of
  • een beslissing die ten aanzien van jou is genomen

Het Loket Rechtsbescherming is te vinden op NHTV’s intranet.