Strategie 2013-2017

NHTV beweegt zich als gespecialiseerde kennisinstelling op vier kennisdomeinen:

  • Tourism, Leisure & Events, Hotel, Entertainment
  • Logistics
  • Built Environment, Real Estate and Facilities
  • Media & Game Technology and Design

Geworteld in deze vier kennisdomeinen maakt NHTV als gespecialiseerde instelling telkens vernieuwende keuzes om in de voorhoede te blijven. We verbinden kennisontwikkeling met de meest uitdagende actuele vragen van het werkveld en we vertalen de ontwikkelde kennis vervolgens naar het onderwijs. We bieden hoger beroepsonderwijs, maar ook wetenschappelijk onderwijs op die terreinen waarvoor binnen het hoger onderwijs in Nederland geen wetenschappelijke pendant bestaat.

De strategische doelstelling voor 2017 is NHTV door te ontwikkelen tot een ondernemende en businessgeoriënteerde hogeronderwijsinstelling die op basis van de hoge kwaliteit van onderwijs en kennisontwikkeling wordt beschouwd als internationaal gerenommeerde kennisinstelling.

In de notitie Prestatieafspraken (pdf) beschrijft NHTV haar profiel als instelling voor hoger onderwijs (hbo en wo) en geeft een toelichting op de prestatieafspraken die zij met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft gemaakt. Deze prestatieafspraken (2013-2015) zijn in de strategie verwerkt.

Wat heeft NHTV met Assepoester en Kuifje?

NHTV presenteert haar strategie ook in een boekje en in een film. Boekje en film vertellen onze strategie in een verhalende vorm.