Built Environment

Specialisten Ruimtelijke ordening / Urban Design / Mobiliteit

Rocco Reukema

Functie

Vakgebied

 • Stedenbouw, architectuur en onderzoek
 • Ouderenhuisvesting
 • Bedrijventerreinen
 • Sociale veiligheid
 • Openbare ruimte

Onderzoek/publicaties

Bekijk hier de publicaties van Rocco Reukema.

Robert van Dongen

Functie

Hogeschooldocent Ruimtelijke ordening en planologie

Vakgebied

 • Omgevingspsychologie en groen
 • Mobiliteit en Ruimte
 • Bestuur en Beleid in Ruimtelijke Ordening
 • Systemen van bestuur en planning in het buitenland

Bijzonderheden

Promotieonderzoek naar Optimal Design of Urban Green

Onderzoek/publicaties

Bekijk de publicaties van Robert van Dongen

Paul van de Coevering

Functie

Hogeschooldocent Mobiliteit en Ruimtelijke ordening

Vakgebied

 • Stationsomgevingen
 • Parkeerproblemen in woongebieden
 • Ruimte en mobiliteit in een internationaal perspectief
 • Prijsbeleid

Onderzoek/publicaties

Bekijk de publicaties van Paul van Coevering

Frank van den Eeden

Functie

Hogeschooldocent Ruimtelijke ordening en planologie

Vakgebied

 • Woonbeleid
 • Werking van woningbouwcorporaties mbt sociale huurwoningen
 • Prijsontwikkeling en hypotheken
 • Wonen en leefbaarheid
 • Ruimtelijke ordening algemeen

Onderzoek/publicaties

Bekijk hier de publicaties van Frank van den Eeden

Ivo Dieleman

Functie

 • Ateliercoördinator Urban Design
 • Ontwerper Stedenbouw en Landschap
 • Eigenaar MINT stadsontwerp

Vakgebied

 • Stedenbouwkundige en Landschappelijke kennis van alle schaalniveaus
 • Herstructurering en Functiemenging in bestaand stedelijk gebied
 • (Her)Inrichting Openbare Ruimte

Onderzoek

Erasmus Campus Woudestein (Rotterdam)

Monique van Herpen

Functie

 • Hogeschooldocent Ruimtelijk Bestuursrecht

Vakgebied

 • Omgevingsrecht
 • Bestemmingsplannen
 • Structuurvisies
 • Omgevingsvergunningen
 • Verkeersrecht
 • Watermanagement

Menno Slijboom

Functie

MT-lid Built Environment

Vakgebied

 • Architectuur
 • Stedenbouw
 • Binnenstedelijke herontwikkeling
 • Herontwikkeling monumenten en industrieel erfgoed
 • Ontwikkelstrategie
 • Proces- en projectmanagement