Arbeidsvoorwaarden

Uitdagen is het motto. NHTV daagt studenten en medewerkers uit te presteren en zich te presenteren in de beroepspraktijk of in de academische wereld. Uitgangspunt is dat je als onderwijsgevende in het bezit bent van een universitaire graad en een bewijs van voldoende didactische bekwaamheid. We vragen dus nogal wat. Maar daar zetten we ook iets tegenover.