VIP

VIP - Vertrouwenspersonen, Identificatieplicht, Privacyreglement
NHTV heeft een studie- en werkklimaat voor ogen waarin iedereen elkaar met respect behandelt, waarin iedereen zich veilig en prettig voelt en waarin je goed kunt werken en studeren. Om deze situatie te allen tijde te borgen en er adequaat op te kunnen reageren wanneer nodig, heeft NHTV vertrouwenspersonen aangesteld. Voor de behandeling van klachten is NHTV aangesloten bij een provinciale onafhankelijke commissie (stichting KOMM).

Als werkgever zijn we verplicht een kopie van een geldige identificatiebewijs (paspoort, gemeentelijke identificatiekaart, toeristenkaart of vreemdelingendocument) in je dossier op te nemen.

Ten behoeve van het centrale werknemersbestand worden jouw gegevens aan de Dienst ICT doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt (aanmaak van jouw smartcard en registratie bij de Mediatheek). Aan derden (daar rekenen we ook collega’s onder) wordt geen informatie over personen verstrekt zonder toestemming van de betrokken persoon.